Voor Home klik op het Vino Amore logo! info@vinoamore.nl

Vino Amore

Wij doen mee met de VrijwilligersPas 2016

Vrijwilligerspas

VrijwilligersPas!

Het SSKW is in 1979 opgericht. De opdracht aan het SSKW luidde: zorg voor een zo breed mogelijke ondersteuning aan organisaties zonder winstoogmerk. Sindsdien is het motto: onze leden moeten voor elk ‘ontbrekend stukje’ bij het SSKW terecht kunnen. Vandaar ons logo, dat bestaat uit puzzelstukjes.

Tot 1981 was er een Jeugdraad en Culturele Raad met overgedragen bevoegdheden van de gemeenteraad. Deze Raden zijn in de loop der tijd, naast het besturen, steeds meer ondersteuning en service gaan bieden aan individuele clubs. Omdat clubs steeds vaker subsidie aanvroegen voor drukwerk, stencilmachines, filmprojectoren etc. is besloten deze apparaten zelf aan te schaffen en voor weinig geld te verhuren. Daarom stond er in de gewelven van ’t Hof in Dordrecht een kleine offsetpers, was er een kleine vergaderruimte beschikbaar en stond er apparatuur om het ‘eigen’ drukwerk af te werken.

In 1981 werden de functionele raden opgeheven. Bestuurlijke verantwoordelijkheid moest gescheiden worden van ondersteuning en service. Ambtenaren van de Culturele Raad en Jeugdraad verhuisden naar afdeling VIII op het Stadskantoor en alle bevoegdheden waren weer terug bij de gemeenteraad. Om clubs niet in de kou te laten staan kregen twee medewerkers, te weten Tonny Klarenaar en Tineke Zijlstra, de mogelijkheid een servicebureau op te zetten. Omdat er al een ondersteuningsbureau (het SSKW) was voor het professionele werk, sloten zij zich hierbij aan. De ondersteuning voor het professionele werk is later elders ondergebracht.

In 1997 verhuisde het SSKW naar een pand op de hoek van de Spuiweg en de Singel; een licht en ruim gebouw waarin iedereen snel `zijn weg’ vindt.

Zonder vrijwilligers staat Nederland stil!

Vrijwilligerswerk is van wezenlijk belang voor de samenleving. Het biedt mensen en organisaties mogelijkheden en draagt bij aan het welzijn van velen. Zonder vrijwilligers staat Nederland stil! Het SSKW heeft de VrijwilligersPas in het leven geroepen om hen daarvoor te bedanken. De VrijwilligersPas is in 2005 ontstaan op initiatief van het SSKW, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van deze organisatie. Het SSKW is verantwoordelijk voor de acquisitie, redactie, lay-out en uitgave van de VrijwilligersPas.

Momenteel leveren de gemeentes Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Binnenmaas een financiële bijdrage aan de passen voor vrijwilligers uit hun gemeente. Er doen ongeveer 185 bedrijven en culturele organisaties mee met de pas, waaronder ook Vino Amore. Hun kortingsaanbiedingen vindt u HIER of download de PDF!

Vino Amore geeft 10% korting op haar wijnen aan vrijwilligers onder vertoon van hun VrijwilligersPas!