Voor Home klik op het Vino Amore logo! info@vinoamore.nl

Vino Amore

Registervinoloog van de Wijnacademie

Registervinoloog van de Wijnacademie

Peter, Vino AmoreRegistervinoloog van de Wijnacademie

Registervinoloog van de Wijnacademie – De afgelopen jaren is er nogal wat onrust in wijnopleidingland. SWEN veranderde in 2015 in SDEN en ook de titel Vinoloog bleek plotseling niet beschermd. Met alle gevolgen van dien. Vervelend voor de Wijnacademie, maar vooral verwarrend voor de hardstuderende vinologen (in spé) van de opleiding. Nu presenteert de Wijnacademie een nieuw register met andere spelregels. Je hebt de vinoloog en de RegisterVinoloog van de Wijnacademie. Het begrip vinoloog was ooit een bedenksel van Hubrecht Duijker (zelf behorende tot de eerste lichting ‘vinologen’ in ’74). Het is ondertussen verworden tot een heus Van Dale-woord, maar beschermd is de titel absoluut niet. Daarom deed iedere fris geslaagde van de Wijnacademie er verstandig aan zich te registreren in het Vinologenregister. Voornamelijk om daarmee de beschermde titel RegisterVinoloog (RV) te kunnen voeren. Elke tien jaar bepaalde een toets of de kennis nog up-to-date was en de titel gehandhaafd bleef.

Registervinoloog van de Wijnacademie

Registervinoloog van de Wijnacademie – Van toetsing naar Permanente Educatie

“Niet meer van deze tijd en hoog tijd voor een verdere professionalisering”, aldus de voorzitter van de Wijnacademie. Volgens registervinoloog.nl is de nieuwe stap vooral nodig om de kwaliteit te waarborgen. Het professionaliseren van het register geeft de titel RegisterVinoloog meerwaarde. En het mooie van dit nieuwe systeem is dat professionele vinologen door hun dagelijkse bezigheden eigenlijk al voldoende punten verdienen. Het komt er simpelweg op neer dat het tienjaarlijkse toetsingsmoment is komen te vervallen en de registratieperiode verkort is tot 5 jaar. Het systeem werkt met zogenaamde Permanente Educatiepunten. Deze PE-punten verdien je door bijscholing, ieder uur scholing levert een punt op. Maar ook diverse wijn gerelateerde werkzaamheden, publicaties, activiteiten en maatschappelijke bijdragen tellen mee. Om de RV-titel te mogen blijven voeren moet de vinoloog na vijf jaar tenminste 100 punten hebben opgebouwd.

Registervinoloog van de Wijnacademie – Geen punten, geen titel

Of vakinhoudelijke activiteiten wel of geen punten opleveren wordt bepaald door een – door de Wijnacademie samengestelde – accreditatiecommissie. Zijn er na vijf jaar onvoldoende punten behaald, wordt de RV niet langer als vakbekwaam beschouwd en uit het register geschrapt. À la Moszkowicz, ook hij werd (mede) uit zijn beroep gezet omdat de verplichte bijscholing niet bovenaan zijn lijstje stond. De Wijnacademie heeft het beheer van het nieuwe register volledig uit handen gegeven. Deze onafhankelijke partij PE-Online verzorgt de online accreditatie, het register en de kwaliteitsmetingen van veel organisaties, veelal binnen juridische en medische beroepsgroepen. De groep ingeschreven en geaccrediteerde organisaties en opleiders is nog beperkt. De Wijnacademie verwacht in de toekomst een toename, omdat voor potentiële opleiders scholingsactiviteiten met puntentoekenning een meerwaarde (erkenning, gratis reclame) betekenen. Wie of wat in aanmerking komt voor deze accreditatie – of wellicht juist niet – zal de tijd moeten uitwijzen.

Registervinoloog van de Wijnacademie

Vinoloog van de Wijnacademie, al ruim 40 jaar een begrip in de wijn- en horecabranche! Als enige titel van niveau erkend door de SWON, FHKN, VAKO, KVNW en de KSU. Een perfecte vakopleiding voor iedereen die werkzaam is in de wijnhandel of horeca. De titel Vinoloog van De Wijnacademie is een geregistreerd merk en kent een reglement voor de gebruiker van deze titel. De opzet van de opleiding impliceert een behoorlijke voorbereiding op elke lesdag en vraagt dus intensieve zelfstudie. Om de gehele opleiding naar behoren te kunnen volgen moet worden gerekend op tenminste twee avonden zelfstudie per week. De theoretische stof bestaat uit vier boeken, voor de redactie tekenen de betrokken docenten en gespecialiseerde wijnschrijvers. Deze boeken zijn het meest complete werk dat in de Nederlandse taal over wijn verschijnt en dit is dan ook een zeer waardevol naslagwerk. De opleiding bestaat uit drie theoretische modules en een organoleptische module:

  1. eerste module wijnbouw, vinificatie en Frankrijk;
  2. tweede module overige landen van Europa;
  3. derde module wijnlanden buiten Europa, wetgeving, wijn en prijs, gezondheid, marketing;
  4. vierde module organoleptisch / analytisch proeven.

Om een goede Vinoloog te blijven, is het van belang deze opgedane kennis regelmatig bij te spijkeren in een constant ontwikkelende wijnwereld. Net als bij alle andere registerberoepen is een RegisterVinoloog® op de hoogte van alle relevante actuele ontwikkelingen in zijn of haar vakgebied!

Met ingang van 25 februari 2019 heb ik mij ingeschreven als Registervinoloog!